pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Jak dbać o zasoby wodne?

Trwa realizacja projektów XI edycji konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii, dziś przedstawimy Wam projekty dotyczące tematu wody – związane w szczególności z jej oszczędzaniem, gromadzeniem i racjonalnym wykorzystaniem.

Jeśli chcecie przeczytać o projektach związanych z klimatem, zapraszamy tutaj (link), a o energii przeczytacie tutaj (link).

Współpraca Domu Kultury „Idalin” z okolicznymi placówkami oświatowymi zaowocowała pomysłem na projekt, który połączy zagadnienia społeczne i środowiskowe oraz różnorodne formy przekazywania wiedzy. Projekt „3 x E dla wody: ETNO, EDU, EKO” porusza tematykę oszczędzania i racjonalnego wykorzystania wody przez pryzmat podróży w czasie. Zaplanowano cykl warsztatów edukacyjnych łączących wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów. W ramach bloku ETNO, uczestnicy zwrócą uwagę na wykorzystanie wody w dawnym przemyśle, rzemiosłach oraz jej obecność w zwyczajach, obrzędach i legendach. Warsztaty EDU skupią się na pokazaniu obiegu wody w przyrodzie oraz poznaniu zwierząt i roślin związanych ze środowiskiem wodnym, zaś warsztaty EKO pomogą uczestnikom dowiedzieć się, jak racjonalnie korzystać z wody na co dzień. Podczas warsztatów zaplanowano gry terenowe i edukacyjne, eksperymenty, zabawy, prace manualne i zagadki ekologiczne w ciekawej formie. Oprócz warsztatów zaplanowano także obchody ekologicznych dni, które wypełnione będą grami, zabawami, zagadkami, a także konkursami o tematyce ekologicznej.

Stowarzyszenie „Tilia” w ramach projektu „Ogród deszczowy na Barbarce” zaprosi mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do budowy ogrodu deszczowego i udziału w warsztatach. W Osadzie Leśnej Barbarka w Toruniu powstanie wzorcowy ogród, który posłuży jako inspiracja oraz dobry przykład tworzenia takiej infrastruktury. Zostanie także przeprowadzony warsztat, podczas którego uczestnicy poznają przykłady rozwiązań, które będą mogli zastosować także przy swoich domach. Dla uczniów zaplanowano warsztaty dotyczące wpływu zmiany klimatu na zasoby wodne, a także sposobów na ich oszczędzanie, gromadzenie i racjonalne wykorzystanie.

Działania skupione wokół małej retencji zaplanował Powiat Mogileński, którego przedstawiciele już w opisie potrzeb wskazują na konieczność podjęcia działań w tym zakresie. Zaplanowano konferencje dla gmin należących do Powiatu, podczas których mieszkańcy będą mogli zapoznać się z tematyką małej retencji oraz wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniami, które mogliby wdrożyć w przydomowym ogrodzie, na działce czy polu. Efekty tych spotkań zostaną ujęte w Programie Małej Retencji, który przygotuje Powiat. Wspólnie z mieszkańcami zostaną także założone łąki kwietne, które są jednym z rozwiązań możliwych do zastosowania, gdy zależy nam na spowolnieniu odpływu wód opadowych. Łąki wpłyną także pozytywnie na lokalną bioróżnorodność stając się źródłem pokarmu i schronienia dla różnych gatunków zwierząt.

Tematem małej retencji zajęła się też Fundacja Powiatu Mogileńskiego w ramach projektu „Mała retencja w Mojej Szkole”. Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej, dla której na początku przygotowane zostanie spotkanie informacyjne dotyczące tematyki ochrony zasobów wodnych oraz rozwiązań pozwalających na gromadzenie wody. W kolejnym etapie przeprowadzony zostanie konkurs, w ramach którego młodzież będzie mogła zaprojektować oczko wodne, które stanie się elementem lokalnej małej retencji. Projekt stanie się inspiracją dla mieszkańców, ale też posłuży do stworzenia takiego oczka wodnego na terenie Fundacji. Eksperci zadbają o przystosowanie oczka wodnego dla zwierząt tak, by miejsce to służyło zarówno mieszkańcom, jak i przyrodzie.

Gdzie podziała się woda ze śniegu? Ile deszczówki możemy zebrać w szkolnym ogrodzie? Jak oszczędzamy wodę w szkole i w domu? To tylko nieliczne z pytań, na które odpowiedzi poszukiwać będą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie. Nauczyciele opracowali projekt edukacji ekologicznej skupiony wokół tematyki poszanowania wody, aby zwrócić uwagę na konieczność ochrony i oszczędzania jej zasobów. Zakupione zostaną urządzenia do zbierania deszczówki, które będą przyczynkiem do prowadzenia lekcji w ogrodzie poświęconych wykorzystaniu wody deszczowej, znaczeniu wody dla roślin i człowieka oraz poznawaniu jej właściwości fizycznych i chemicznych poprzez eksperymentowanie. Dla uczniów starszych klas zaplanowano także udział w szkolnym Festiwalu Matematyki. Każda klasa będzie prowadziła badania matematyczne na zadany temat – zbierze dane, dokona analizy, a na końcu zaprezentuje wyniki społeczności szkolnej i rodziców.

Szkoła Podstawowa nr 199 im. J. Tuwima w Łodzi zaplanowała kompleksowe działania edukacyjne wokół tematu wody. Uczniowie będą prowadzić obserwacje i poszukiwać zależności między różnymi elementami przyrody, a wyniki poddadzą analizie. Oprócz zajęć terenowych i zajęć z eko-eksperymentowania zorganizowany zostanie także konkurs na spot reklamowy zachęcający do oszczędzania wody i powstanie publikacja „Woda to życie”, która zbierze doświadczenia edukacyjne uczestników zajęć. Dla odważnych powstanie też wirtualny escape room, w którym trzeba będzie wykazać się wiedzą i odpowiednią postawą. Dla miłośników sztuk pięknych przewidziano konkurs plastyczny oraz polonistyczno-ekologiczny, a także poznawanie literatury o wodzie. Szkoła podzieli się swoją wiedzą także z nauczycielami i przedszkolakami z zaprzyjaźnionych placówek.

Zimorodki są związane ze środowiskiem wodnym

Od nieco innej strony do tematu podeszła Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie, która w ramach projektu „Stara studnia kwietnych łąk” stworzy wokół prawie stuletniej studni na terenie szkoły punkt edukacyjny na tematy wodne. Przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dotyczące zasobów wodnych, a także warsztaty przygotowujące do założenia łąki kwietnej na terenie szkoły. Zamontowane zostaną też zbiorniki na deszczówkę, a punkt edukacyjny przy starej studni wykonają uczniowie pod opieką nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Obrubnikach w ramach projektu „Woda darem Deszczu” wykona dwa ogrody deszczowe, w których posadzone zostaną różne rodzime gatunki, a kompozycje staną się dla mieszkańców inspiracją. Założeniu ogrodów będą towarzyszyły działania edukacyjne – lekcje o wodzie w krajobrazie i jej znaczeniu dla środowiska. Wezmą w nich udział nie tylko uczniowie, ale także przedszkolaki. Dla rodziców również przewidziano warsztat, który przybliży tematykę retencji, a dla wszystkich mieszkańców zaplanowano konkurs na przydomowy ogród deszczowy.

Z kolei Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „VESNA” rozbuduje Eco Osadę, która powstaje we współpracy z seniorami. Dzięki zakupionym zbiornikom na deszczówkę, inwestycja ta stanie się przykładem na zmniejszenie śladu wodnego i wprowadzenie rozwiązań służących ekologii i ochronie zasobów wodnych.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie, w projekcie „Od kropelki do kropelki” odbędzie się szereg działań edukacyjnych – wszystkie skupione wokół wody. Prelekcje dla dorosłych uczestników o sposobach gromadzenia wody, zajęcia w świetlicach dla najmłodszych o obiegu wody będą uzupełnione działaniami praktycznymi – montażem deszczomierzy, które pokażą, ile deszczu pada w gminie w różnym okresie, czy serią eksperymentów o wodzie, które pomogą lepiej zrozumieć zależności w przyrodzie.

Woda w mniej oczywistej postaci – rosa

Fundacja SZKOŁA Z CHARAKTEREM IM. EDYTY STEIN zaplanowała projekt „Woda deszczowa dla domu, dla ogrodu i dla przyjemności”, w ramach którego na terenie szkoły powstaną instalacje pomagające oszczędzać wodę. Staną się one pokazowymi rozwiązaniami, które wzbogacone będą o materiały multimedialne wyjaśniające jak można wykorzystywać deszczówkę oraz korzystać ze źródeł energii odnawialnej na co dzień. Powstanie także niewielkie oczko wodne oraz tablice informacyjne dotyczące zasad działania głównych elementów projektu.

Tematykę wodną z powodzeniem podejmują też przedszkola! „Czysta energia i woda – najcenniejsza przyrody uroda” to projekt złożony przez Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach. Woda jest tu jednym z podejmowanych tematów, ale realizowanym na przeróżne sposoby! Dla dzieci przewidziano szereg działań edukacyjnych – począwszy od pracy metodą projektu, przez giełdę pomysłów, zabawy badawcze, udział w przedszkolnym happeningu zachęcających do oszczędzania wody, czy konkursy rodzinne. Specjaliści z różnych instytucji pomogą dzieciom lepiej zrozumieć problem zanieczyszczania wody, badania czystości wody, czy funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Podczas wycieczki do Wigierskiego Parku Narodowego przedszkolaki lepiej zrozumieją rolę wody w przyrodzie oraz powiązania w świecie roślin i zwierząt, będzie też czas na przyrodnicze obserwacje! Zaplanowano także działania edukacyjne skierowane do rodziców oraz radę szkoleniową dla nauczycieli.

Z kolei w Przedszkolu Integracyjnym nr 247 w Warszawie zaplanowano stworzenie infrastruktury dla młodych badaczy przyrody. Powstaną stoły laboratoryjne na świeżym powietrzu, tablice manipulacyjne, wiklinowe przegrody i altana, trasa sensoryczna wykorzystująca naturalne materiały oraz zamontowane zostaną zbiorniki na deszczówkę. Wszystko to posłuży do prowadzenia warsztatów dla dzieci o tematyce ekologicznej. Zaplanowano także spotkania promocyjne dla nauczycieli i rodziców z innych placówek z terenu Żoliborza i Bielan, by dzielić się pomysłami i dobrymi praktykami.

Jak widać temat ochrony zasobów wodnych można podjąć na wiele różnych sposobów i dostosować go właściwie do każdej grupy wiekowej. Woda jest kluczowym dla człowieka i dla przyrody zasobem. Dlatego też warto edukować i budować postawy proekologiczne przez działania wokół tego tematu.

Organizatorem XI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii jest spółka GAZ-SYSTEM, a partnerem społecznym Fundacja “Za górami, za lasami”.

Zdjęcia:
kropla wody: Arek Socha z Pixabay
zimorodek: Timo Schlüter z Pixabay
rosa: jplenio z Pixabay